21 maart 2019 - Studienamiddag 'Suïcidepreventie bij ouderen. Praktijkgerichte adviezen voor zorgverleners' - Mechelen

Op donderdag 21 maart stelt het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een richtlijn over suïcidepreventie bij ouderen voor. Deze richtlijn is een aanvulling op de richtlijn 'Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag' en focust op het detecteren en behandelen van suïcidaal gedrag bij ouderen. Op deze studienamiddag wordt de richtlijn voorgesteld en komen enkele praktijkvoorbeelden aan bod.

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners die met ouderen werken. Onder andere zorgkundigen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, huisartsen, psychologen, psycho-therapeuten, geriaters en psychiaters.

Accreditering voor artsen is voorzien.

Wat kan je verwachten?

Programma

13u          Onthaal

13u30      Welkom en inleiding - Prof. dr. Gwendolyn Portzky (VLESP)

13u45      Suïcide bij ouderen: prevalentie, psychologische factoren en preventiemogelijkheden - Dr. Anke Bonnewyn (UPC KULeuven)

14u15      De rol van zorg- en hulpverleners in de preventie van suïcide bij ouderen: voorstelling nieuwe richtlijn en e-learning - Eva Dumon en Saskia Aerts (VLESP)

14u45      Praktijkvoorbeelden

  • Bespreekbaar maken van doodswens en suïcidegedachten bij ouderen - Eva Van den Broeck (CGG-SP)
  • Klinisch-ethische reflecties bij de doodswens van ouderen - Dr. An Haekens (Alexianen Zorggroep Tienen)
  • Geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen: methodieken en tools

15u45      Slotwoord 

Praktisch

Datum:

donderdag 21 maart 2019
13u - 16u

Locatie:

Congrescentrum Lamot
Zaal Alcazar
Haverwerf
Mechelen

Klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid.

Kostprijs:

€ 35 (incl. brochure richtlijn)

Interesse?

Inschrijven is verplicht en kan via deze link.

Voor vragen over deze studievoormiddag kan u terecht bij VLESP via info@vlesp.be.

© Zelfmoord1813 - disclaimer