5 februari 2019 - Vorming zelfmoordpreventie voor eerstelijnswerkers - Antwerpen

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld vijf à zes mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg halve dag vorming aan voor eerstelijnswerkers.

In deze vorming wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich naar medewerkers die vanuit een eerstelijnsdienst werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid: thuishelpers, thuisverpleging, huishoudelijke helpers,...

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren vanvaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?

Praktisch

KOSTPRIJS
De vorming is gratis. 

LOCATIE
Pc Bethanië gebouw 2, Andreas vesaliuslaan 39, 2980 Sint Antonius Zoersel. Parking aan gebouw 1. 

WANNEER
Dinsdag 5 februari 2019. We starten de vorming om 13u en ronden af om 16u.

Interesse?

Inschrijven kan via mail naar GGZ.vormingen@emmaus.be

Vragen? Neem contact op met Jolien Mertens (Suïcidepreventiewerker, CGG Andante)

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer