Nieuwe studies naar psychisch welzijn van holebi's en transgender personen

Uit internationaal onderzoek blijkt dat holebi’s en transgenderpersonen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen en zelfmoordgedachten. Het is bekend dat zelfmoord en zelfmoordgedachten altijd ontstaan vanuit een wisselwerking tussen diverse factoren. Welke factoren een beschermende rol spelen of net een risico inhouden, is tot op heden nog niet gedetailleerd in kaart gebracht. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) lanceert daarom in samenwerking met het Transgender Infopunt een nieuwe studie naar het psychisch welzijn van holebi’s en transgender personen in Vlaanderen.

Alle holebi’s en transgenders vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan het online en anonieme onderzoek en zo een bijdrage leveren aan de preventie van psychische problemen. De online vragenlijst peilt onder meer naar de persoonlijke beleving van de identiteit, reacties uit de omgeving, gezondheid en psychisch welzijn. Start hier de vragenlijst.

Wil je ons helpen met de bekendmaking van dit onderzoek? Neem dan een selfie van je hand op je hart en deel dit op sociale media met de hashtag  #Ireachedout en de link naar de survey: http://surveys.zelfmoord1813.be/s3/LGBT

Daarnaast wordt ook een tweede studie opgezet die specifiek zal focussen op de link tussen ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en psychisch welzijn, daarvoor zoekt VLESP een twintigtal deelnemers voor een focusgesprek. Neem contact op, indien u wenst deel te nemen.

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie hoopt VLESP met deze studies meer inzicht te krijgen in de noden van specifieke kwetsbare doelgroepen.

Met vragen over deze studies kan u terecht bij VLESP.

© Zelfmoord1813 - disclaimer