Aandacht voor mediarichtlijnen zelfdoding bij berichtgeving over overlijden Robin Williams

Geplaatst door:

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over het overlijden van acteur Robin Williams vragen experts suïcidepre- en postventie (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, Werkgroep Verder – Nabestaanden na Zelfdoding, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, en Zorg voor Suïcidepogers) de media om stil te staan bij de berichtgeving over zelfdoding en hun verantwoordelijkheid in deze op te nemen.

De media kunnen drempelverlagend werken en kopieergedrag uitlokken door berichtgeving over suïcide van beroemdheden. Bekendheden zijn sterke modellen. Mensen in nood die net als Robin Williams kampen met depressie en verslaving kunnen zelfdoding ook als een uitweg gaan zien en een (poging tot) zelfdoding ondernemen.

We vragen daarom uitdrukkelijk om de mediarichtlijnen over de berichtgeving van zelfdoding strikt na te leven!

De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn:

  • Geef juiste informatie! Koppel zelfdoding niet aan één enkele oorzaak. Zelfdoding ontstaat altijd vanuit een uniek samenspel van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische factoren. Bij zelfdoding is er sprake van een opeenstapeling van deze risicofactoren, in combinatie met een afwezigheid van voldoende beschermende factoren.
  • Geef hoop! Zelfdoding kan voorkomen worden. Erover praten, het sociaal netwerk vergroten, en het zoeken naar professionele hulp kan beschermen tegen suïcidaal gedrag. Illustreer hoe anderen het hoofd bieden aan hun problemen.
  • Plaats hulpverleningsadressen, zoals de gratis en anonieme zelfmoordlijn 1813 en de website www.zelfmoord1813.be
  • Beperk het bereik en de hoeveelheid van de berichtgeving. Vermijd herhaling van de berichten en ga zo min mogelijk in op de details van de zelfdoding alsook de methode.

Een expert spreken rond de preventie van zelfdoding of de mediarichtlijnen inzake zelfdoding kan hier.

© Zelfmoord1813 - disclaimer