Bekendmaking Vlaamse suïcidecijfers 2012

In 2012 overleden in Vlaanderen 1114 personen door suïcide, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gisteren bekend maakte. In vergelijking met 2011 overleden er in 2012 1% minder mannen en 10% minder vrouwen door suïcide. De suïcide rate (uitgedrukt per 100.000 inwoners) in 2012 was 17,5 op 100.000 (in 2011 was dit 18,3 op 100.000). Met de nodige voorzichtigheid kunnen we stellen dat er sprake is van een lichte daling, hoewel de cijfers in Vlaanderen nog steeds hoger liggen dan het Europese gemiddelde. De verdere uitwerking van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie blijft dan ook cruciaal. Meer informatie over suïcidecijfers vind je op deze site bij de rubriek Feiten en Cijfers.

© Zelfmoord1813 - disclaimer