Centrum ter Preventie van Zelfdoding ontvangt steun Rode Neuzenfonds voor verdere uitbouw Zelfmoordlijn-chat

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

logo rode neuzenVorig jaar organiseerden VTM, Qmusic en Belfius voor het eerst Rode Neuzen Dag met als doel meer psychologische hulp te bieden aan jongeren en het taboe rond psychische problemen te doorbreken. De eerste editie was een groot succes en bracht maar liefst 3.858.814 euro op. Het ingezamelde geld werd samengebracht in het Rode Neuzen Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. 26 verschillende organisaties, verspreid over heel Vlaanderen, die allen op hun manier hulp bieden voor jongeren met psychische problemen, krijgen door dit Fonds nu een duw in de rug.

Ook het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is één van de organisaties die steun ontvangt. Het CPZ diende een project in met als doel meer en beter op de noden van de jongeren afgestemde chathulp te organiseren aan de Zelfmoordlijn 1813.

Het project zal 2 jaar lopen. In een eerste fase zal een instrument ontwikkeld worden om de ervaringen van jongeren met de Zelfmoordlijn-chat in kaart te brengen. Daarnaast wil het CPZ meten wat het effect van de chatgesprekken is op de zelfdodingsgedachten van de jongeren. Het CPZ hoopt hieruit niet alleen te leren wat jongeren verwachten van de Zelfmoordlijn 1813, maar ook te onderzoeken hoe het haar dienstverlening via de chat eventueel moet bijsturen. In een tweede fase zal een wervings- en rekruteringscampagne opgezet worden om het aantal chatvrijwilligers uit te breiden. Deze vrijwilligers zullen in 2 golven opgeleid worden tot beantwoorders aan de Zelfmoordlijn. Het CPZ hoopt op die manier meer chatgesprekken te voeren met jongeren die aan zelfdoding denken.

Het project start op 1 juli. De resultaten van de bevraging van de jongeren worden tegen de zomer van 2017 verwacht.

Meer info: www.rodeneuzendag.be

© Zelfmoord1813 - disclaimer