Chat Zelfmoordlijn langer geopend

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Met de steun van het Rode Neuzenproject werkte het Centrum ter Preventie van Zelfdoding aan een verbetering van de chatdienst van de Zelfmoordlijn 1813. Een bevraging bij 200 jongeren bracht hun noden en verwachtingen over de chatdienst in kaart. Hieruit bleek dat heel wat jongeren moeilijkheden ervaren om contact te leggen met de Zelfmoordlijn. Ze ervaren mentale en emotionele drempels en vinden de openingsuren van de chatdienst te beperkt.

Een sensibiliseringsfilmpje draagt bij aan het verlagen van de mentale en emotionele drempels naar de chatdienst. En met een uitbreiding van de openingsuren komen we tegemoet aan de wens van jongeren dat de chatdienst langer bereikbaar is. Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, breiden we onze openingsuren uit. Vanaf dan zal de chatdienst elke dag tussen 18u30 en 22u00 bereikbaar zijn. Met deze uitbreiding hopen we nog meer jongeren te kunnen helpen.

Voor organisaties die verwijzen naar de Zelfmoordlijn op hun website of in brochures is dit meteen ook het ideale moment om deze informatie te updaten. De Zelfmoordlijn is bereikbaar via telefoon op het nummer 1813 (24/7) en via chat (18u30-22u) en e-mail op www.zelfmoord1813.be.

Onze chatvrijwilligers zijn er klaar voor om de chat langer te bemannen, maar we verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers om de ploeg te versterken. Heb jij interesse om te chatten en zo bij te dragen aan de preventie van zelfdoding, ga dan naar www.zelfmoord1813.be/vrijwilligers.

© Zelfmoord1813 - disclaimer