Eindevaluatie Tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020)

In 2020 liep het Tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie ten einde. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) maakte werk van een grondige evaluatie van dat plan. De evaluatie toont de realisatie van een veelheid aan sterke preventie-acties, alsook een positieve dalende trend van het aantal suïcides (van 2000-2018).

Officiële suïcidecijfers worden gegenereerd uit sterftecertificaten die jaarlijks worden geanalyseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De evaluatie is gebaseerd op de suïcidecijfers van 2018, de meest recente cijfers die op dit moment voorhanden zijn. Met deze cijfers kunnen we tussen 2000-2018 een daling van 26% in het aantal zelfdodingen in Vlaanderen vaststellen. Hierbij zien we een vergelijkbare daling voor vrouwen (31%) en mannen (26%). De verdere evaluatie van het actieplan toont aan dat er heel wat nieuwe, innovatieve en evidence-based methodieken en initiatieven zijn gerealiseerd. Algemeen kunnen we het voorbije actieplan en de dalende trend in de suïcidecijfers als positief en hoopvol beschouwen, en vooral als indicatie dat preventie wérkt. 

Ondanks deze hoopvolle cijfers, blijven inspanningen hard nodig. Vlaanderen telt immers nog steeds hoge cijfers en investeren in preventie moet prioritair blijven, zeker ook gezien de mogelijke impact van Covid-19. Op dit moment werkt VLESP dan ook, samen met andere partners en organisaties uit verschillende settings, intensief aan de opmaak van een nieuw 3de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, wat opnieuw een omvangrijk en ambitieus plan moet worden om suïcides in Vlaanderen verder terug te dringen. Op 19 november 2021 zal dit nieuwe actieplan tijdens de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie voorgesteld worden. 

Lees hier het persbericht van Vlaams Minister van Welzijn, Wouter Beke.

Het volledige rapport van de eindevaluatie vind je hier

 

 

 

 

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer