Gebruikersonderzoek Zelfmoordlijn

VLESP en CPZ starten onderzoek naar de kwaliteit en de impact van de gesprekken met de Zelfmoordlijn

In de loop van september starten VLESP en het CPZ, de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813, met een onderzoek naar de effecten van en de tevredenheid over een gesprek met de Zelfmoordlijn (telefoon). De resultaten van dit onderzoek zullen een zicht geven op de impact van het gesprek met de Zelfmoordlijn op de suïcidaliteit van de oproeper, maar ook op hoe de oproepers een week later terugkijken op het gesprek met de vrijwilliger van de Zelfmoordlijn.

Het onderzoek, dat werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het UZ Gent, bestaat uit 3 onderdelen:

  • Mensen die de Zelfmoordlijn contacteren (oproepers) krijgen vooraleer zij een beantwoorder aan de lijn krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderzoek. Indien zij hiertoe bereid zijn, krijgen ze een aantal korte vragen rond hoe het op dat moment met hen gaat.
  • Na het gesprek met de Zelfmoordlijn wordt aan de oproepers gevraagd om opnieuw een aantal stellingen te beantwoorden rond hoe het met hen gaat. De bedoeling hiervan is om in kaart te brengen wat het onmiddellijke effect is van de gesprekken met de Zelfmoordlijn.
  • Oproepers die dit wensen kunnen na het gesprek met de Zelfmoordlijn hun telefoonnummer ingeven, waarop zij een week later teruggebeld zullen worden. Dat gebeurt op geautomatiseerde wijze zodat de onderzoekers het telefoonnummer niet te zien krijgen. Na een week zal opnieuw in kaart gebracht worden hoe op dat moment met de oproeper gaat, en via een gesprek met de onderzoeker zal besproken worden hoe de oproeper terugkijkt op het gesprek met de Zelfmoordlijn. De bedoeling hiervan is om in kaart te brengen wat helpend was in de aanpak van de vrijwilliger, maar ook wat de oproeper heeft gedaan met eventuele doorverwijzingen of adviezen.

Bij de uitwerking van het onderzoek is sterk rekening gehouden met de veiligheid en de kwetsbaarheid van de oproepers van de Zelfmoordlijn. De resultaten moeten inzichten geven over het effect van de gesprekken met de Zelfmoordlijn, zowel meteen als na een week, maar zullen ook gebruikt worden om de kwaliteit van de gesprekken en de opleiding van de vrijwilligers nog verder te verbeteren. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.zelfmoord1813.be/onderzoek.

© Zelfmoord1813 - disclaimer