Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord

Op deze Internationale Dag van de Ouders willen we graag één van onze methodieken voor ouders van suïcidale kinderen opnieuw onder de aandacht brengen.

Op de website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord' vinden ouders informatie, getuigenissen en ondersteuning bij het omgaan met een kind dat aan zelfmoord denkt. Hierbij is zowel aandacht voor het kind, het gezin als voor de ouder zelf.

Klik hier om naar de website te gaan.

Klik hier om het evaluatierapport van deze website te raadplegen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer