Loop mee voor Werelddag Suïcidepreventie

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Vanuit de hele wereld worden acties opgezet om aandacht te vragen voor de preventie van zelfdoding.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elk jaar meer dan 800.000 mensen sterven door zelfmoord; dit betekent dat elke 40 seconden iemand zelfmoord pleegt. In Vlaanderen sterven elke dag 3 personen door zelfdoding. Het is de eerste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15-19 jaar, bij volwassenen vrouwen tussen 20-34 jaar en bij volwassen mannen tussen 30-49 jaar. Het aantal suïcidepogingen ligt 10 keer hoger, wat betekent dat dagelijks ongeveer 30 personen in Vlaanderen een suïcidepoging ondernemen. Er is nooit één oorzaak van zelfdoding. Suïcidaal gedrag komt altijd voort uit een complex samenspel van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische factoren.

Werelddag Suïcidepreventie willen we aangrijpen om ook in Vlaanderen aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding. Zelfmoord is te voorkomen en iedereen kan helpen. We willen hiermee niet beweren dat álle zelfmoorden kunnen tegengehouden worden of dat de preventie van zelfmoord een gemakkelijke taak zou zijn, integendeel. Maar we willen wel benadrukken dat er heel wat hulpmogelijkheden zijn en we willen zoveel mogelijk mensen bereiken die het moeilijk hebben en hen duidelijk maken dat praten kan helpen en dat er hulp mogelijk is. Elke dag zijn er honderden hulpverleners, vrijwilligers, familieleden en vrienden die zich inzetten voor personen die aan zelfmoord denken. Samen kunnen we proberen om iedereen die het moeilijk heeft te helpen en zo het aantal zelfdodingen te doen dalen. Want de preventie van zelfdoding is een taak van iedereen!

De ontwikkeling van Zelfmoord1813 is één van de methodieken om samen aan zelfmoordpreventie te werken. Dit online platform centraliseert alle belangrijke organisaties die dag in, dag uit werken aan de preventie van zelfdoding in Vlaanderen. Zelfmoord1813 is de centrale toegangspoort waar iedereen in Vlaanderen met vragen over zelfdoding en de preventie van zelfdoding terecht kan. In de eerste plaats is Zelfmoord1813 er voor personen in crisis die via het nummer 1813 of via chat of e-mail de Zelfmoordlijn 1813 kunnen bereiken. Maar dit platform is er ook voor de omgeving van personen in crisis, evenals voor nabestaanden, hulpverleners en anderen met vragen over hulp- en preventiemogelijkheden. 

In aanloop naar de Werelddag Suïcidepreventie organiseren we met alle organisaties achter Zelfmoord1813 en in samenwerking met Bart Schols, peter van deze actie, een loop-event voor de preventie van zelfdoding. Samen willen we minstens 1813 kilometer lopen voor de preventie van zelfdoding. 

© Zelfmoord1813 - disclaimer