Persbericht Vierde Te Gek!? Tour de France - Preventie Zelfdoding

PERSBERICHT

Vierde Te Gek!? Tour de France– Preventie Zelfdoding

VOORSTELLING VERNIEUWD PLATFORM WWW.ZELFMOORD1813.BE VANOP DE TOP VAN DE COL DU HAUTACAM – FRANKRIJK

“Het platform zelfmoord1813 is er eerst en vooral voor de mensen die er het meeste nood aan hebben”

Te Gek en Zelfmoord1813.be

Het project Te Gek!? zet al jaren initiatieven op voor de taboedoorbreking en destigmatisering van psychische problemen in Vlaanderen. Met deze vierde Te Gek!? Tour de France wordt, in samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en het Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie (VLESP), dit jaar de preventie van zelfdoding gepromoot. De Tour de France van Te Gek!? wordt dit jaar gereden met een aantal personen die ooit aan zelfdoding dachten of in het verleden een zelfdodingspoging hebben ondernomen. Ook verschillende nabestaanden fietsen mee. Verder nemen ook VRT nieuwsanker Bart Schols, Rick de Leeuw en Koen Buyse deel aan de tocht. Naast de bekendmaking van het vernieuwde www.zelfmoord1813.be wordt geprobeerd een aantal wijdverspreide misverstanden rond zelfdoding te doorbreken, zoals de mythe dat wie erover praat het niet doet, of dat wie echt aan zelfmoord denkt toch niet tegen te houden is. Hiertoe wordt gewerkt met positieve, hoopvolle getuigenissen. Vandaag komen de deelnemers aan in Hautacam in de Pyreneeën. 

Het thema preventie van zelfdoding werd ingegeven door het hoge cijfer in Vlaanderen: 3 zelfdodingen per dag en 10 maal zoveel pogingen, een cijfer dat 1,5 keer hoger ligt dan het Europees gemiddelde, 2 maal zo hoog als in Nederland en meer dan 2 maal zoveel als het aantal verkeersdoden in Vlaanderen. Daarnaast stellen we vast dat Vlamingen erg moeilijk over eventuele zelfdodingsgedachten spreken. Het bespreekbaar maken van dit thema is dan ook cruciaal voor preventie.

De Vlaamse overheid werkt sinds 2006 structureel en duurzaam aan de preventie van zelfdoding. In maart 2013 werd een nieuw actieplan suïcidepreventie goedgekeurd. Doel van het plan is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20% te doen dalen, in vergelijking met het jaar 2000.

“Personen met gedachten rond zelfdoding lijden vaak aan een fatalistisch tunneldenken: ‘niemand kan mij helpen; er is geen oplossing voor mij’. Dat hoeft niet zo te zijn”, zegt Jo Vandeurzen, minister van Welzijn. “Personen met zelfdodingsgedachten moeten weten dat hulp mogelijk is. Dat zij over hun problemen moeten durven en ook kunnen praten met anderen en dat anderen klaar staan om hem of haar uit zijn ‘tunnel’ te helpen. Ook de directe omgeving van de persoon met gedachten rond zelfdoding kan verantwoordelijkheid nemen: in het gezin, in de buurt, op school, op het werk, in de vriendenkring en vrije tijd. Wij dus. We moeten durven vragen ‘gaat het niet?’, ‘kan ik iets voor u doen?’ en zo zaken bespreekbaar maken. Een betere beeldvorming rond geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg helpt de preventie van zelfdoding. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat Te Gek!? en het VLESP dit jaar de handen in elkaar geslagen hebben en het gezamenlijke doel hebben om vandaag, op de top van de Hautacam, het nieuwe instrument voor de preventie van zelfdoding, www.zelfmoord1813.be, toe te lichten”.

Wat is www.zelfmoord1813.be?

Het platform zelfmoord1813 is eerst en vooral toegankelijk voor de mensen die er het meeste nood aan hebben. Zelfmoord1813 is een centrale toegangspoort waar iedereen terecht kan in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaande. Via Zelfmoord1813 kan je contact opnemen met Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme nooddienst die je kan bereiken via telefoon, chat en e-mail. Zelfmoordlijn 1813 wordt bemand door vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal.

Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben. Zelfmoord1813 biedt ook de meeste recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie omtrent de preventie van zelfdoding aan op één digitaal platform. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding kunnen terecht op Zelfmoord1813. Zelfmoord1813 wordt
inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), onze partnerorganisatie voor de preventie van zelfdoding.

Voor wie is www.zelfmoord1813.be?

Zelfmoord1813.be is er voor iedereen die op zoek is naar hulp of informatie over de preventie van zelfdoding in Vlaanderen. De website is opgedeeld in 3 grote blokken:

  • Een luik voor de individuele gebruiker met een zeer snelle toegang tot de Zelfmoordlijn 1813, informatie, tips en adviezen voor mensen die aan zelfdoding denken of een poging ondernamen, hun omgeving en nabestaanden.
  • Een luik met nieuws, actualiteit, feiten en cijfers gericht op het algemene publiek, studenten, journalisten, geïnteresseerden.
  • Een luik over beleid en hulpverlening met informatie voor elke organisatie in Vlaanderen die werk wil maken van de preventie van zelfdoding of die geconfronteerd wordt met zelfdoding(sgedachten) bij eigen medewerkers, cliënteel, … Dit onderdeel omvat niet alleen heel wat relevante informatie, tips en contactgegevens, maar geeft ook een overzicht van het vormingsaanbod dat in Vlaanderen bestaat.

De website www.zelfmoord1813.be kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid.


Voor meer informatie
VLESP – Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
Prof. Dr. Gwendolyn Portzky, T +32 9 332 07 75 – M +32 486 32 06 81
Kirsten Pauwels, T +32 2 649 62 05 – M +32 497 84 92 46


VLESP is door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie voor suïcidepreventie. De website www.zelfmoord1813.be is een onderdeel van het Vlaams actieplan suïcidepreventie.


Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor de Zelfmoordlijn 1813!

De Zelfmoordlijn 1813 is continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meer info op www.zelfmoord1813.be/vrijwilligers.


CAMPAGNESONG Te Gek!? & CLIP in kader van preventie van zelfdoding
De campagnesong ‘Niet alleen’ werd ingezongen door Bart Schols op tekst van Rick de Leeuw en muziek van Koen Buyse en
is verkrijgbaar via Itunes.
De campagneclip ‘Niet alleen’ vindt u hier.


WIL JE DE TE GEK!? TOUR VOLGEN?
De Te Gek!? Tour is te volgen op www.tegek.be en www.zelfmoord1813.be


Contactgegevens:
Te Gek!?: hellinckxmarc@hotmail.com 0494 843154
Tijdens de Tour zelf: peter.debroyer@sad.be 013 380534


Te Gek!? werkt samen met de VVGG in de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid, ondersteund door de Vlaamse
Overheid.

© Zelfmoord1813 - disclaimer