Suïcidepreventie in het jeugdwerk

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Op 10 oktober 2017, werelddag geestelijke gezondheid, werd welzijn in het jeugdwerk in de kijker gezet op de studiedag 'Waarheid, Durven, Doen'. 75 Vlaamse jeugdwerkers en vrijwilligers kwamen samen om via waarheid, durven, doen samen op zoek te gaan naar informatie, tips & tricks om zichzelf te versterken in hun rol als jeugdwerker rond het thema psychisch welzijn. De gedrevenheid van de jeugdwerkers in combinatie met de expertise vanuit organisaties zoals CAW Antwerpen, Verslavingspreventie CGG VAGGA, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling,... zorgden voor een dynamische en inspirerende dag 
 
Deze studiedag vormde enerzijds het eindpunt van een driejarig project zelfmoordpreventie voor jeugdwerk dat werd gerealiseerd door de suïcidepreventiewerking van CGG Andante met financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen. Anderzijds was de studiedag een doorstart van het project richting een vast aanbod suïcidepreventie voor de jeugdwerksector.
 
Het jeugdwerk kan op ons rekenen voor vorming aan animatoren, hoofdanimatoren, kadervrijwilligers of beroepskrachten. Ook ondersteuning bij het uitwerken van een preventiebeleid rond zelfdoding of advies en consult behoort tot het aanbod. 
 
Jeugdwerkers kunnen met al hun vragen terecht bij Charlotte Aertsen, coördinator suïcidepreventiewerking provincie Antwerpen (charlotte.aertsen@andante.be).

© Zelfmoord1813 - disclaimer