Suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk

Geplaatst door: Charlotte Aertsen

Het jeugdwerk in Vlaanderen heeft heel wat te bieden aan onze jongeren: uitdagende activiteiten, boeiende sociale interacties, intensieve kamp belevingen, … Daarnaast kan jeugdwerk een rustpunt betekenen voor heel wat jongeren. Belangrijk, want jongeren worden in onze maatschappij geconfronteerd met heel wat uitdagingen: voldoen aan verwachtingen, presteren op school, eventuele moeilijkheden thuis, een laag zelfbeeld... Dit kan ervoor zorgen dat jongeren het psychisch moeilijk krijgen. Sommige jongeren worstelen met depressieve gevoelens en spelen met de gedachte aan zelfdoding. Feiten en cijfers over zelfdoding bij jongeren vind je in de factsheet ‘zelfmoord bij jongeren’.
 
Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij jongeren, ook in het jeugdwerk. Door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid bij jongeren in hun vrijetijdscontext kan het jeugdwerk een belangrijke rol spelen in het bevorderen van geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie.
 
De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg bieden kosteloos ondersteuning, vorming, coaching, advies en consult aan jeugdwerkorganisaties, jeugdhuizen en jeugddiensten in de verschillende provincies. Voor meer info, neem contact op met de coördinator suïcidepreventie uit je provincie of bekijk volgende pagina
 

© Zelfmoord1813 - disclaimer