Vacature wetenschappelijk medewerker VLESP

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), binnen de vakgroep Hoofd en Huid van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent), is op zoek naar een wetenschappelijke medewerker met een klinisch profiel (0,8 FTE ). 

VLESP is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid inzake de preventie van zelfdoding in Vlaanderen. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent. Evidence based werken is één van de kernwaarden. VLESP staat dan ook in voor de ontwikkeling en implementatie van evidence-based methodieken voor de preventie van zelfdoding. 

Taken:

 • Je bent of wordt expert op het vlak van suïcidepreventie.
 • Je staat in voor de coördinatie van het Team Zorg na een suïcidepoging. 
 • Je ontwikkelt, evalueert en implementeert zo breed mogelijk nieuwe methodieken voor suïcidale personen en specifiek voor personen na een suïcidepoging.  
 • Je bent voor het klinische werkveld het aanspreekpunt,  o.a. betreffende de Zorg na een suïcidepoging. Je bent voorzitter van de expertengroep van VLESP waarbij je contacten onderhoudt met het klinische werkveld en met hen aftoetst welke noden zij ervaren o.v.v. suïcidepreventie.
 • Je ondersteunt de suïcidepreventie-medewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg bij de implementatie van de suïcidepreventie methodieken. 
 • Je vertegenwoordigt VLESP bij de netwerkgroepen GGZ en mobiele teams 2a en staat mee in voor de implementatie van de suïcidepreventie methodieken. Je houdt vinger aan de pols voor wat er leeft binnen het brede werkveld en welke noden aan ondersteuning actoren hebben op het vlak van suïcidepreventie.
 • Je geeft vorming aan hulpverleners o.a. betreffende groepstrainingen voor suïcidale personen welke door VLESP werden ontwikkeld.
 • Je neemt wetenschappelijke literatuur door en vertaalt deze in informatie voor het werkveld en het brede publiek.
 • Je bent betrokken bij de wetenschappelijke evaluaties van preventiemethodieken en rapporteert daarover. 
 • Je beantwoordt vragen rond de preventie van zelfdoding vanuit het werkveld, studenten en het brede publiek.

Wij zoeken:

Profiel:

 • Je hebt een diploma van Master in de Klinische Psychologie.
 • Je beschikt over minimum 5 jaar ervaring binnen het klinisch werkveld.
 • Je hebt enige kennis over de preventie van zelfdoding of bent bereid deze kennis zeer snel te verwerven. Je bent bekend met het Vlaams actieplan suïcidepreventie.
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk werk: op zoek gaan naar bronnen, literatuur doornemen en onderzoeksresultaten en cijfers interpreteren zijn voor jou geen struikelblok.
 • Het hebben van ervaring met het ontwikkelen van methodieken in het kader van preventie is een extra troef.
 • Je beschikt over voldoende kennis van het werkveld om visievormend na te denken over implementatiestrategieën voor ontwikkelde methodieken.
 • Je hebt een vlotte communicatiestijl, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een teamspeler, je bent gericht op samenwerking maar kan ook goed zelfstandig werken. Je koppelt terug en gaat in overleg indien nodig.
 • Je bent in staat om een coachende rol op te nemen t.a.v. partners op het terrein
 • Je hebt geen schrik om voor een groep te spreken: je kan je boodschap helder overbrengen en een publiek enthousiasmeren.

We bieden:

 • Een contract van onbepaalde duur voor een 0,8 FTE functie.
 • Verloning volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien doctoraatdiploma). 
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. 

Interesse?

Solliciteren kan enkel online via e-recruitment tot 8 januari 2021. Voeg je CV, motivatiebrief en diploma toe aan je sollicitatie. 

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met prof. Gwendolyn Portzky (gwendolyn.portzky@UGent.be, +32 (0)9/3324375). Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online

© Zelfmoord1813 - disclaimer