VLESP FLASH

VLESP FLASH is de nieuwsbrief van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, actueel onderzoek en aankomende studiedagen in binnen- en buitenland met betrekking tot de preventie van suïcide. Hier kan je inschrijven voor de VLESP FLASH en de andere nieuwsbrieven van Zelfmoord1813. Heb je de laatste nieuwsbrief gemist? Dan kan je hem hieronder nog even nalezen.

VLESP in 2015

In 2015 plant VLESP de verdere ontwikkeling van een nieuwe richtlijn over diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten, de lancering van een app voor suïcidale personen én de opstart van een studie naar de effectiviteit van een nieuwe online zelfhulptool voor suïcidale personen. De doelen van dit laatste onderzoek zijn: nagaan in hoeverre het volgen van een online zelfhulpcursus leidt tot een afname in suïcidale gedachten (zowel in frequentie als in intensiteit) en nagaan wat de neveneffecten van het online zelfhulpprogramma zijn wat betreft depressieve klachten, hopeloosheid en piekeren. Wens je graag meer informatie over deze studie of neem je graag deel? Dan kan je mailen met de onderzoekers via: renate.vanlandschoot@ugent.be

Actueel onderzoek

Nieuwe suïcidecijfers: Vlaanderen vs. Nederland

Zowel in Vlaanderen als in Nederland werden recent nieuwe cijfers over sterfte door zelfdoding bekend gemaakt. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen (17.5 zelfdodingen op 100.000 inwoners) ligt een pak hoger dan in Nederland (10 zelfdodingen op 100.000 inwoners). In vergelijking met andere Europese landen en het Europese gemiddelde liggen de suïcidecijfers in Vlaanderen dan ook hoog en in Nederland relatief laag. De laatste jaren is echter een trend merkbaar waarbij de cijfers in Vlaanderen relatief stabiel blijven en cijfers in Nederland blijven stijgen.

Meer info over de Vlaamse cijfers

Meer info over de Nederlandse cijfers

De impact van zonlicht

Suïcide ontstaat vanuit een complex samenspel van factoren. Zelfs ‘natuurlijke’ omgevingsfactoren kunnen hierin een rol spelen. Het verband tussen seizoenen, weersveranderingen en suïcide is meermaals bestudeerd, maar de precieze factoren zijn moeilijk te bepalen. Hoewel we er doorgaans van uitgaan dat veel suïcides plaatsvinden in de winterperiode, tonen deze onderzoeken een heel ander patroon. Een eerste studie in Oostenrijk onderzocht het verband tussen het aantal uren zon per maand en suïciderates tussen 1996 en 2006. Suïcides bleken het meest voor te komen in de periode van maart tot mei en het minst in de periode van november tot januari. Hoe meer uren zon, hoe meer suïcides dus, zo bleek. Dit gold wel enkel voor de meer gewelddadige vormen van suïcide.

Een aanvullende studie in Oostenrijk, van de periode 1970 tot 2010, toonde dat ook onafhankelijk van het seizoen het aantal uren zonlicht per dag een effect had op het aantal suïcides. Veel zonuren op de dag van de suïcide en tot 10 dagen voor de suïcide zouden suïcide faciliteren. Veel zonuren 14 tot 60 dagen voor de suïcide zouden samengaan met een lagere kans op suïcide.

De onderzoekers concluderen met de hypothese dat zon, via interactie met serotonine in onze hersenen, impulsiviteit en zo ook suïcidaal gedrag zou triggeren. Meer onderzoek is uiteraard nodig om dit effect verder uit te diepen en te bekijken of dezelfde effecten bijvoorbeeld ook kunnen worden gevonden in Vlaanderen.

Referenties:
- Christodoulou, C., Douzenis, A., Papadopoulos, F.C., Papadopoulou, A., Bouras, G., Gournellis, R., & Lykouras, L. (2012). Suicide and seasonality. Acta Psychiatr Scand, 125, 127–146. DOI: 10.1111/j.1600-0447.2011.01750.x
- Vyssoki, B., Praschak-Rieder, N., Sonneck, G., Bluml, V., Willeit, M., Kasper, S., & Kapusta, N.D. (2012). Effects of sunshine on suicide rates. Comprehensive Psychiatry, Vol. 53 (5), 535-539. DOI: 10.1016/j.comppsych.2011.06.003
- Vyssoki, B., Kapusta, N.D., Praschak-Rieder, N., Dorffner, G., & Willeit, M. (2014). JAMA Psychiatry, Vol. 71 (11), 1231-1237. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2014.1198

VS lanceert SPARK Talks

Het Amerikaanse ‘Suicide Prevention Resource Center’ introduceert filmpjes van diverse experten in het domein van suïcidepreventie. Met deze filmpjes hopen ze kennis en actiegerichte boodschappen door te geven aan iedereen die betrokken is bij de preventie van suïcide. De eerste filmpjes (van onder meer Jerry Reed) zijn al te bekijken via de website en omvatten vernieuwende visies over onder meer de zorg voor suïcidale personen en postventie.

Naar de SPARK Talks

Agenda

Music for ... zelfmoordpreventie

In het kader van Music for Life kan je deelnemen aan de actie ‘De warmste app’ en zo het Centrum ter Preventie van Zelfdoding steunen. Met de app kan je een kerstkaart met daarop een vlammetje sturen naar al je vrienden, familie of kennissen. Alle verzonden ‘vlammetjes’ worden letterlijk in kaart gebracht op de website van de warmste app. Help jij ook mee om Vlaanderen te verwarmen?

Wereldcongres Suïcidepreventie 2015

Van 16 tot 20 juni 2015 vindt in Montréal het 28ste wereldcongres plaats van de ‘International Association for Suicide Prevention’ met als focus: ‘New discoveries and technologies in suicide prevention'. Abstracts indienen kan nog tot 4 januari 2015.

when?

16-20 juni 2015

when?

Montréal, Canada

when?

'Early bird' tarief tot 13 februari

when?

iasp2015.com

 

VLESP wenst al haar partners en betrokkenen een hartverwarmend eindejaar en een frisse, inspirerende start in 2015!

Voor vragen of advies kan u steeds bij VLESP terecht:
www.vlesp.be
info@vlesp.be
09 332 07 75
Volg VLESP op Twitter

© Zelfmoord1813 - disclaimer