VLESP stelt Vlaams Actieplan Suïcidepreventie voor op Europese conferentie

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) zal het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie voorstellen en toelichten op het 15de Europese Symposium over Suïcidaal gedrag dat zal doorgaan van 27 augustus tem 30 augustus in Tallinn, Estland. Meer informatie kan je terugvinden op http://esssb15.org.

Dit 2-jaarlijks Europees Symposium verzamelt alle belangrijke internationale experten – onderzoekers, clinici, vrijwilligers- inzake suicide preventie en onderzoek. Tijdens dit symposium ontmoeten ze elkaar, delen ze ervaringen met elkaar en worden recente nieuwe inzichten gedeeld om op deze manier zoveel mogelijk levens te kunnen redden wereldwijd. Dit symposium biedt een state-of-the-art wetenschappelijk programma en de slogan van deze editie is “Suicide prevention is mental health promotion” waarbij de nadruk wordt gelegd op een geïntegreerde maar ook hoopvolle aanpak van suïcidepreventie.

Vanuit VLESP en de Vlaamse Overheid zijn we dan ook verheugd dat het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kan voorgesteld worden op dit belangrijk internationaal event. Op deze manier kan het Vlaams actieplan verspreid en bekend gemaakt worden en kan met internationale experten ideeën uitgewisseld worden over verdere aanpak en accenten binnen het Vlaams Actieplan.

Het nieuwe digitale platform zelfmoord1813.be zal eveneens voorgesteld worden. De voorstelling en toelichting zal gebeuren door Prof. Dr. Gwendolyn Portzky.

Tevens zal tijdens dit Europees Symposium een plenaire lezing gegeven worden door Prof. Dr. Kees van Heeringen (VLESP, Eenheid voor Zelfmoordonderzoek) over de neurobiologie van suicidaal gedrag genaamd ‘The mystery of serotonin: unravelling the neurobiology of suicide”.

© Zelfmoord1813 - disclaimer