Vrijwilligers Zelfmoordlijn 1813 beantwoordden record aantal oproepen in 2014

Geplaatst door: ekkemuijzers

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 1813 beantwoordden in 2014 14.536 oproepen, een stijging met 29% ten opzichte van 2013. Nooit eerder werden meer oproepen beantwoord aan de Zelfmoordlijn. De stijging is te danken aan de uitbreiding van de capaciteit van de lijn: door het aanwerven van meer vrijwilligers en door de samenwerking tussen het CPZ en Tele-Onthaal. De stijging van het aantal beantwoorde oproepen is met 58% het meest uitgesproken op de chat. 17% van de oproepen die worden beantwoord komen binnen via chat of e-mail. Dit was in 2009 nog 9,5%. Hiermee is het aandeel online contacten over de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld.

Naast de globale stijging van het aantal oproepen, wordt ook een steeds meer mannelijker en ouder publiek bereikt. In 2009 was 1 op 3 oproepers een man, vandaag zien we een percentage van 41% mannelijke oproepers aan de telefoon. Een goed teken, want mannen zijn een belangrijke doelgroep gezien de suïcidecijfers bij mannen hoger liggen dan bij vrouwen. Ook aan de chat neemt het aantal mannen iets toe, van 22% in 2009 naar 25% in 2014. Aan de telefoon bereikt de lijn een ouder publiek. In 2009 was 23% van de oproepers ouder dan 50, nu is dat een derde. De 60- plussers zijn goed voor 11% van de oproepen, in 2009 was dit 8%.

Lees het jaarverslag.

Ben jij ook geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? We zijn hard op zoek naar nieuwe kandidaten voor het beantwoorden van de email, chat en telefoon.

© Zelfmoord1813 - disclaimer