Vrijwilligers Zelfmoordlijn 1813 beantwoorden 18.283 oproepen in 2015

Geplaatst door: ekkemuijzers

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

In 2015 beantwoordde de Zelfmoordlijn 18.283 oproepen via telefoon, chat en e-mail. Dit betekent een stijging van 26% t.o.v. 2014 en een verdubbeling op vijf jaar tijd. Dit staat te lezen in het jaarverslag van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding dat vandaag gepubliceerd wordt.

Het merendeel van de gesprekken met de Zelfmoordlijn gebeurt nog steeds over de telefoon (14.509 gesprekken). Ook het aantal oproepen via chat (2.218 gesprekken) en via e-mail (1.556 oproepen) zit in de lift.

Grote stijging wordt verklaard door de uitbreiding van het vrijwilligersbestand

Het voorbije jaar zette het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) sterk in op werving en opleiding van nieuwe vrijwilligers. Hierdoor waren in 2015 meer vrijwilligers beschikbaar aan de Zelfmoordlijn 1813. Deze uitbreiding vertaalt zich ook in meer beantwoorde oproepen.

Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ: “Eind 2013 kregen wij een schenking om een professionele rekruteringscampagne op te zetten. Het doel van de campagne was om in vier golven telkens 30 nieuwe vrijwilligers op te leiden. De campagne, ontwikkeld door Ogilvy - dat hiervoor een Effie Award kreeg - startte eind 2014. Eind 2015 stond de voorlopige balans op 75 nieuwe vrijwilligers.”
 


 

Het CPZ wil de komende jaren verder groeien. “We weten dat we nog altijd niet alle oproepen beantwoorden. Daarom blijven we op zoek naar vrijwilligers, maar zeker ook naar financiële middelen om onze werking verder uit te bouwen”, zegt Kirsten Pauwels.

Professioneel opgeleide vrijwilligers

Het CPZ kiest voor vrijwilligers voor het beantwoorden van de Zelfmoordlijn 1813. “We weten dat de drempel om met een vrijwilliger over een moeilijk en geladen onderwerp zoals zelfdoding te spreken lager ligt dan de stap naar een professionele hulpverlener”, aldus Kirsten Pauwels. “Onze vrijwilligers worden dan ook intensief getraind om van mens tot mens in gesprek te gaan over de zelfdodingsgedachten van de oproeper, en helpen de crisis waarin de oproeper zich bevindt te overbruggen. Op die manier proberen we onze oproepers een positieve ervaring te bieden met een hulpverlenend gesprek, en de stap naar een professional makkelijker te maken.”

“Mijn appreciatie voor het werk van de vrijwilligers van Zelfmoordlijn 1813 is groot”, zegt ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Uit de stijging van het aantal oproepen kunnen we afleiden dat hun werk van groot belang is voor zij die steun nodig hebben en hun omgeving. Dankzij een doorgedreven traject zijn zij opgeleid om mensen in een suïcidale crisis een luisterend oor aan te bieden.”

Vrijwilliger worden aan de Zelfmoordlijn 1813 is een intensief traject. Van de 977 mensen die zich het voorbije jaar aanmeldden, startten er 96 aan de opleiding. Deelnemers aan de opleiding doorlopen een training van ruim 40 uur waarbij ze aan de hand van oefeningen en rollenspelen leren om gesprekken te voeren met mensen die zich in een suïcidale crisis bevinden. Ook na de opleiding worden de vrijwilligers permanent opgevolgd: door supervisie, intervisie, permanente vorming, opvolging via de gespreksverslagen, een 24-uurs permanentie ter ondersteuning van de vrijwilligers, etc.

Kirsten Pauwels: “De kwaliteit van onze gesprekken is voor ons het allerbelangrijkste. Daarom kiezen we voor een strenge selectie, een intensieve opleiding en permanente ondersteuning van onze vrijwilligers. Dit betekent ook dat de inzet van mensen en middelen om dit te realiseren groot is. We hopen dan ook dat we de komende jaren kunnen blijven groeien, en alle nieuwe mensen aan boord kunnen houden.”

Lees het jaarverslag.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer