Vrijwilligers Zelfmoordlijn 1813 ontvangen erepenning van het Vlaams Parlement

Geplaatst door: ekkemuijzers

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Met de erepenningen huldigt het Vlaams Parlement mensen die zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Vlaanderen. De Gouden Erepenning 2014 wordt uitgereikt aan vier organisaties die symbool kunnen staan voor het vrijwilligerswerk in tal van sectoren in Vlaanderen: Chiro Brussel namens de jeugdbewegingen, de Nationale Boomgaardenstichting namens de sector leefmilieu, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding namens de zorgsector en de vzw Meters en Peters namens de inburgeringsinitiatieven.

 

Meer info

© Zelfmoord1813 - disclaimer