Waarheid, Durven of Doen in Woonzorgcentra

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Ouderen zijn één van de belangrijkste risicogroepen wat betreft zelfdoding in Vlaanderen. Toch wordt aan deze doelgroep minder aandacht besteed dan aan andere risicogroepen. ​

Vanuit de Oost-Vlaamse locoregionale samenwerking geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie, werd besloten om de komende jaren op deze risicogroep in te zetten. We willen woonzorgcentra sensibiliseren en motiveren om in te zetten op een betere levenskwaliteit bij hun bewoners. Gaande van het installeren van een aantal nieuwe initiatieven rond zinvolle dagbesteding, tot een omvattend plan van aanpak en beleid in het woonzorgcentrum.

Alle info over dit project kan je vinden op de website www.waarheiddurvenofdoeninwzc.com

Op deze website vind je heel wat inspiratie. Loop door het virtuele woonzorgcentrum. Ga binnen in de verschillende ruimtes en ontdek heel wat acties en methodieken rond zinvolle dagbesteding en ontdek hoe je de levenskwaliteit van inwoners kan verhogen.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer