Werelddag Geestelijke Gezondheid vraagt aandacht voor schizofrenie

Vandaag, 10 oktober, is het Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Naar aanleiding van deze dag publiceert de World Federation for Mental Health een rapport over leven met schizofrenie. Personen die lijden aan schizofrenie kampen vaker met suïcidale gedachten en gevoelens dan de algemene bevolking. De vroege detectie en behandeling van schizofrenie, alsook de integratie van personen met schizofrenie in de maatschappij is dan ook van groot belang. In Vlaanderen worden tal van acties op touw gezet om aandacht te vragen voor de Werelddag. In De Standaard verschijnt dit weekend een katern over geestelijke gezondheid en zaterdag vertoont Canvas de documentaire 'Te Gek!? van de tour 1813' over de preventie van zelfdoding.  Meer informatie over de werelddag en een overzicht van alle activiteiten in Vlaanderen is te vinden op www.geestelijkgezondvlaanderen.be.

© Zelfmoord1813 - disclaimer