WHO publiceert wereldsuïciderapport

Ter gelegenheid van de Werelddag Suïcidepreventie op 10 september 2014 publiceerde de World Health Organization (WHO) voor het eerst een uitgebreid wereldwijd suïciderapport. Dit rapport bevat de recentste globale suïcidecijfers en geeft ook enkele aanbevelingen voor de preventie van suïcide.

Enkele cijfers uit dit rapport:

  • Elke jaar sterven wereldwijd naar schatting 800 000 mensen door zelfdoding, dat is één persoon per 40 seconden.
  • Tussen 2000 en 2012 is het absolute  aantal zelfmoorden gedaald met 9%. Hierbij zijn er echter grote regionale verschillen.
  • De suïciderate is hoger in landen met een hoog inkomen dan in landen met een laag tot middelhoog inkomen, maar aangezien er veel meer mensen leven in landen met een laag tot middelhoog inkomen vinden 75,5% van alle zelfmoorden in deze landen plaats.
  • Suïciderates zijn het laagst bij -15-jarigen en het hoogst bij 70-plussers.
  • Zelfmoord treft iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren in de samenleving: gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen.
  • De verhouding suïcide versus suïcidepogingen is naar schatting 1 op 20; dit betekent dat wanneer een persoon sterft door zelfmoord er 20 andere personen zijn die een zelfmoordpoging ondernemen.

Met betrekking tot preventie benadrukt het rapport het belang van:

  • Het beperkten van de toegang tot dodelijke middelen/methodes.
  • Vroegdetectie en zorg voor suïcidale personen in de gezondheidszorg.
  • De rol van de gemeenschap in het verstrekken van sociale steun.

Het volledige rapport is hier te raadplegen.

Als je geïnteresseerd bent in de Vlaamse suïcidecijfers kan je een kijkje nemen op deze pagina.

Eind dit jaar zal VLESP een epidemiologisch rapport publiceren met een overzicht van de meest recente Vlaamse en Belgische cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Wil je graag verwittigd worden wanneer dit rapport verschijnt, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van VLESP door je e-mailadres in te vullen in het vakje Nieuws onder het luik Actueel op de homepagina van Zelfmoord1813.

© Zelfmoord1813 - disclaimer