Zorg voor de nabestaanden bij het overlijden van Steve Stevaert

Geplaatst door:

Geconfronteerd worden met een recente zelfdoding van een dierbare is bijzonder pijnlijk en moeilijk te plaatsen. Maar zelfs bij wie het eigen afscheid al even geleden is, kan het overlijden van een publiek figuur door zelfdoding oude wonden openhalen. De media kunnen hierin beschermend werken.

Tips voor nabestaanden: praat erover

Schuld, schaamte, kwaadheid, ‘waarom-vragen’, angst, verdriet, ... Alle emoties waarmee je nu geconfronteerd wordt, zijn normale reacties op een abnormale en traumatische ervaring. Geef jezelf de nodige tijd om te rouwen en alles terug op een rijtje te zetten. Zoek iemand die naar je luistert, bij wie je jezelf kan zijn, bij wie je telkens weer je verhaal kunt doen. Misschien worstel je zelf ook met de gedachte dat jouw leven nu geen zin meer heeft. Erover praten met een vriend, een familielid, een leerkracht, een collega, met je huisarts of een andere hulpverlener kan opluchten. Hulp zoeken is geen teken van zwakte, maar juist een heel moedige en verstandige stap als je zelf voelt dat het nodig is. Wees eerlijk, tegenover de ander, maar ook tegenover jezelf. Probeer je niet anders voor te doen dan je bent of hoe je je voelt.

Ook kinderen en jongeren rouwen om het verlies van een dierbare. Een verlies door zelfdoding kan heel wat vragen bij hen oproepen. Luister en geef ruimte voor hun gevoelens. Je vertelt kinderen beter de waarheid over de doodsoorzaak, zonder in detail te treden. “Niet weten” kan angstaanjagend zijn: de fantasie is immers meestal erger dan de realiteit, en bovendien kan het hun rouwproces bemoeilijken. Er bestaan o.a. boeken om het gesprek hierover met hen aan te gaan.

Meer informatie en hulp voor nabestaanden: http://www.zelfmoord1813.be/nabestaanden

Tips voor journalisten: bericht sereen en respectvol

Zelfdoding op zich is al choquerend nieuws dat de naaste omgeving te verwerken krijgt. Sensationele en gedetailleerde berichtgeving verzwaart echter het rouwproces. Daarenboven zijn nabestaanden kwetsbaar, en vormen zij een risicogroep om zelf suïcidale gedachten en gedrag te ontwikkelen.

Als journalist is het daarom van belang om je in de positie van de mensen te plaatsen waarvoor en waarover je schrijft. Denk aan de nabestaanden die de artikels ook lezen. We adviseren om over intieme, familiale en rouwplechtigheden met respect en sereniteit te berichten, en daarbij rekening te houden met de wens van de betrokkenen.

Iedere nabestaande rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarom kan je verschillende hulpverleningsmogelijkheden aanbieden, opdat zij op ieder moment die hulp kunnen vragen die nodig is. Nabestaanden kunnen bellen naar de Zelfmoordlijn 1813, en kunnen ook aansluiting zoeken bij het aanbod van Werkgroep Verder, de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding.

Meer informatie over de mediarichtlijnen: www.zelfmoord.1813.be/media 

© Zelfmoord1813 - disclaimer