LGBT+

Holebi’s en transgender personen zijn opgenomen als specifieke doelgroep in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, gezien zij frequent kampen met psychische klachten en zelfmoordgedachten. Zo bleek eerder al uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Transgender Infopunt (TIP). Zie onze factsheet.

Met de steun van de Vlaamse Overheid ontwikkelden çavaria en TIP in samenwerking met VLESP recent twee websites die holebi’s en transgender personen inzicht bieden in mogelijke stressfactoren en psychische klachten die zij kunnen ervaren. 

Op lumi.be en gendervonk.be vind je tips, videogetuigenissen en links naar hulp over thema’s als zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, je goed in je vel voelen en het omgaan met suïcidale gedachten. Er is ook een apart luik voor ouders en een specifieke rubriek voor hulpverleners. 

De evaluatiestudie die VLESP uitvoerde toonde dat holebi’s en transgender personen de website heel relevant, herkenbaar en hoopgevend vonden. Na het bezoek aan de website bleek men bovendien meer open te staan om bij psychische klachten de stap naar professionele hulp te zetten. Prof. Portzky, directeur van VLESP, onderstreept het belang van dit initiatief voor de aanpak van suïcidepreventie in Vlaanderen “Het is essentieel om via websites als deze de drempel tot hulp te proberen verkleinen. Onze evaluatiestudie van de website toont dat mensen na het doorlopen van de website een grotere bereidheid tonen om over psychische problemen te praten en de stap naar professionele hulp te zetten. Die openheid kan beschermend werken tegen suïcidaal gedrag en dit stemt ons dan ook hoopvol.” 

Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen ondersteunt het project: “Het is geen toeval dat het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) verwijst naar holebi's en transgenders als bijzondere aandachtsgroep. Om de suïcidecijfers bij holebi's en transgenders terug te dringen, maakt Vlaanderen onder meer met deze nieuwe website werk van een specifieke doelgroepgerichte aanpak. Online tools hebben hun nut immers al vaker bewezen en zijn niet meer weg te denken als methodiek in de preventie van zelfdoding.”

Bekijk hier de trailer.

Naar lumi.be.

Naar gendervonk.be (specifieke info voor transgender personen en hun omgeving).

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer