Suïcidepreventiebeleid in het jeugdwerk

Waarom aandacht besteden aan suïcidepreventie in je jeugdwerkorganisatie?
Wat is een suïcidepreventiebeleid?
Ondersteuning en vorming voor jeugdwerkers

Waarom aandacht besteden aan suïcidepreventie in je jeugdwerkorganisatie?

Het jeugdwerk in Vlaanderen heeft heel wat te bieden aan onze jongeren: uitdagende activiteiten, boeiende sociale interacties, intensieve kamp belevingen, … Daarnaast kan jeugdwerk een rustpunt betekenen voor heel wat jongeren. Belangrijk, want jongeren worden in onze maatschappij geconfronteerd met heel wat uitdagingen: voldoen aan verwachtingen, presteren op school, eventuele moeilijkheden thuis, een laag zelfbeeld... Dit kan ervoor zorgen dat jongeren het psychisch moeilijk krijgen. Sommige jongeren worstelen met depressieve gevoelens en spelen met de gedachte aan zelfdoding. Feiten en cijfers over zelfdoding bij jongeren vind je in de factsheet ‘zelfmoord bij jongeren’.

Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij jongeren, ook in het jeugdwerk. Door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid bij jongeren in hun vrijetijdscontext kan het jeugdwerk een belangrijke rol spelen in het bevorderen van geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie.

top

Wat is een suïcidepreventiebeleid?

Een suïcidepreventiedraaiboek tracht concrete antwoorden te formuleren op vragen m.b.t. zelfdoding: 

  • Kan ik zien dat een jongere kampt met zelfmoordgedachten?
  • Een jongere doet een zelfmoordpoging. Hoe reageren we hierop wanneer deze jongere een eerste keer terug deelneemt aan de activiteiten?
  • Eén van de leden uit onze organisatie stapte uit het leven. Hoe gaan we hiermee om binnen onze jeugdwerkorganisatie?
  • Wat kunnen we als jeugdorganisatie zelf opnemen binnen suïcidepreventie? Welke ondersteunende diensten zijn voor ons beschikbaar?

Binnen een coachingstraject wordt werk gemaakt van een suïcidepreventiedraaiboek en praktische tools op maat van je jeugdwerkorganisatie. Een dergelijk draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep binnen de organisatie die theorie en praktijk integreert. Vanuit de suïcidepreventiewerking wordt er ondersteuning geboden in het ontwikkelings- en implementatieproces.

Het draaiboek bestaat uit 4 luiken:

  • vroegdetectie en -interventie
  • acute dreiging en crisisinterventie
  • na een suïcidepoging
  • na een suïcide

Elk luik omvat telkens afspraken i.v.m. coördinatie en communicatie, richtlijnen voor het concrete handelen en evaluatie. Hierbij worden concrete situaties onder de loep genomen. Dit zowel binnen de context van een jaarwerking als kamp of cursus.

top

Ondersteuning en vorming voor jeugdwerkers

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) ontwikkelde infofiches die jeugdwerkers ondersteunen bij het omgaan met zelfmoordgedachen, een zelfmoordpoging of een overlijden door zelfmoord in hun organisatie.

Eén van de meest effectieve preventiestrategieën is vorming in het herkennen van en gepast reageren op signalen van suïcidaliteit. Binnen een jeugdwerkorganisatie is het zinvol om naast het uitwerken van een beleid enkele beroepskrachten te vormen tot referentiepersonen.

Om het thema echt op de kaart te zetten in je organisatie kan je vormingen rond suïcidepreventie aanbieden aan jeugdwerkers op alle niveaus gaande van animator, hoofdanimator, instructeur, volwassen begeleiders tot beroepskracht in het jeugdwerk en andere belangrijke ondersteuners.

Jeugdwerkorganisaties kunnen gratis een vorming suïcidepreventie of een coachingstrajact aanvragen bij het CGG-SP-team in hun provincie (zie contact).

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer