Vorming op maat - Rouwen na zelfdoding

In deze vorming op maat gaan we dieper in op rouwen en het specifieke rouwproces na zelfdoding. De impact, emoties, mogelijke gevolgen en wat kan helpen, wordt allemaal besproken. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming wordt op maat aangepast aan het doelpubliek en vraag van de organisatie. 

Wat kan je verwachten?

In de vorming op maat 'Rouwen na zelfdoding worden o.a. volgende onderwerpen aangekaart:

- Wat is rouw

- Impact van een rouwproces

- Rouwen na zelfdoding

- Impact van een zelfdoding 

- Het 'waarom' van een zelfdoding aan de hand van het suïcidaal proces & verklarend model (onderdeel van suïcidepreventie) om zelfdoding te kaderen. 

- Rouwen na zelfdoding bij kinderen en jongeren en tips & methodieken om hen hierbij te ondersteunen

- Wat helpt een nabestaande, hoe verder gaan...

- Werking en advies van Werkgroep Verder na Zelfdoding

 

Deze vorming wordt op maat en op vraag aangepast naar de noden van uw organisatie. 

 

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd.

Interesse?

Werkgroep Verder na Zelfdoding, deelwerking VLESP

Meer info kan verkregen worden via info@werkgroepverder.be.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer