Vorming op maat - Suïcidepreventie via telefoon, chat of sociale media

Heel wat mensen geven (in bedekte termen) te kennen dat ze denken aan zelfdoding. Vaak gebeurt dit via een bepaald medium (telefoon, chat, sociale media). Dit is een specifieke context die andere vaardigheden veronderstelt dan een face-to-face gesprek.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vormingen zijn interessant voor iedereen die te maken krijgt met signalen van zelfdoding via telefoon, chat, sociale media, forumberichten, enz..

Wat kan je verwachten?

Je krijgt een theoretisch kader over hoe het komt dat mensen aan zelfdoding denken, maar bovenal krijg je heel wat praktische tools. Zo leer je signalen van zelfdoding herkennen via een specifiek medium, hoe je hiermee adequaat kan omgaan en hoe en naar waar je kan doorverwijzen.

Praktisch

Deze vormingen worden telkens op maat van de aanvrager aangeboden.

Deze vormingen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met vormingsdienst@preventiezelfdoding.be

© Zelfmoord1813 - disclaimer